Trong loạt tutorials này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Web Crawling, Web Scraping và những điểm khác nhau giữa hai khái niệm này. Sau đó chúng ta sẽ thực hành viết các chương trình thu thập dữ liệu từ các trang Web trên mạng internet bằng cách sử dụng một số thư viện nguồn mở như Jsoup, Crawler4j, StormCrawler,…

Các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Mười Hai 24, 2018
ITechSeeker