TensorFlow là một thư viện mã nguồn mở được Google phát triển nhằm mục đích hỗ trợ việc nghiên và phát triển các ứng dụng AI (Machine learning/Deep learning). Phiên bản đầu tiên của Tensor Flow được công bố vào tháng 11/2015 và mới đây Google đã công bố phiên bản TensorFlow 2.0 Alpha ngày 4/3/2019. Phần Core của TensorFlow được viết bằng C++ nhưng người dùng có thể sử dụng cả C++ hoặc Python để phát triển ứng dụng của mình (python vẫn là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất để viết TensorFlow).

Tên gọi TensorFlow được bắt nguồn bằng cách kết hợp Tensor + Flow (dòng chảy). Ở đây, Tensor chính là một kiểu dữ liệu dạng mảng có nhiều chiều (ví dụ 1-d tensor hay còn gọi là vector hoặc 2-d tensor hay còn gọi là matrix). Do đó chúng ta có thể hiểu đơn giản, TensorFlow chính là các dòng/luồng dữ liệu Tensor.

TensorFlow cung cấp các APIs được chia thành ba cấp độ là Low-level, Mid-level và High-level (xem thêm tại đây). Tại Low Level APIs, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng TensorFlow Graph và chạy các thuật toán với TensorFlow Session còn High Level APIs (Keras, Estimators) cho phép người dùng có thể dễ dàng xây dựng và huấn luyện các Deep learning models mà không phải tự mình định nghĩa Graph như tại Low Level APIs. Việc sử dụng Low Level APIs cho phép chúng ta có nhiều quyền kiểm soát hoạt động của chương trình hơn. Tuy nhiên TensorFlow khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng Low Level APIs khi không thể áp dụng các High Level APIs.

Tháng Ba 20, 2019
ITechSeeker