Trong loạt tutorials này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về TensorFlow – một trong những thư viện Deep learning được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Ở phần thực hành, chúng ta sẽ tiến hành viết các ứng dụng sử dụng cả 3 cấp độ APIs của TensorFlow là Low-level APIs, Mid-level APIs và High-level APIs.

Các bạn có thể tham khảo các Colab Notebooks trong loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Ba 20, 2019
ITechSeeker