Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các kiến thức cơ bản trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên như Corpus, POS (Part of Speech), NER (Name Entity Recognition), Sentiment analysis,….Các kiến thức lý thuyết này được trình bày theo một cách tổng quan, dễ hiểu, không đi sâu vào việc giải thích chi tiết hoặc các cơ chế hoạt động phức tạp nhằm giúp người đọc nhanh chóng dễ dàng nắm bắt được nội dung và hiểu được ý nghĩa cũng như tính ứng dụng của từng khái niệm trong các bài toán thực tế. Đây đều là những kiến thức cơ bản và yêu cầu bạn đọc phải nắm được để có thể hoàn thành tốt các bài trong phần hướng dẫn tiếp theo về việc thực hành viết các ứng dụng NLP.

Tháng Mười Một 23, 2018
ITechSeeker