Trước hết các bạn tạo một Java Maven Project trong IntelliJ bằng cách vào File -> New -> Project, chọn Maven rồi click Next. Tiếp theo, ta điền thông tin vào GroupId, ArtifactId và cuối cùng nhấn Finish để hoàn tất việc tạo một Project mới.

Ta thêm các dependency của CoreNLP vào file pom.xml như sau:

Tiếp theo ta tạo một Java class bằng cách nhấn chuột phải vào thư mục src/main/java, chọn New -> Java Class, nhập tên class là Test để chạy thử một chương trình CoreNLP với đoạn code sau:

Chạy chương trình ta được kết quả:

Để loại bỏ lỗi “Failed to load class “org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder” ta thêm 2 dependency của slf4j như sau vào file pom.xml (các bạn nhớ bỏ <scope>test</scope> trong dependency trên Maven)

Theo mặc định thì Log level của sff4j.simpleLogger là “info” do đó khi chạy chương trình thì log gắn với cấp độ “info” cũng hiện ra trên màn hình output.

Để loại bỏ log này, ta đặt lại mức độ LogLevel thành “warn” bằng dòng lệnh sau:

Chạy lại chương trình ta được kết quả

Như vậy ta đã hoàn thành việc thiết lập môi trường và chạy thử một chương trình sử dụng CoreNLP. Các bạn có thể tham khảo full code của chương trình dưới đây.

Tháng Mười Một 24, 2018
ITechSeeker