Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các khái niệm và kiến thức lý thuyết về các kỹ thuật Deep learning được sử dụng trong các bài toán Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các kiến thức này sẽ được trình bày một cách đơn giản nhất, tránh đi sâu vào các kiến thức toán học phức tạp nhằm giúp bạn đọc nắm được khái niệm tổng quan để từ đó có thể vận dụng vào viết các chương trình NLP với Deep learning như hướng dẫn trong phần Thực hành viết ứng dụng.

Tháng Ba 26, 2019
ITechSeeker