Trong loạt tutorials Basic NLP, chúng ta đã cùng tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thực hành viết chương trình sử dụng thư viện CoreNLP của Đại học Stanford để tìm POS, lemma, NER, Parse Tree, Sentiment Analysis,…

Loạt tutorials này là phần nâng cao của Basic NLP, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu và sử dụng các kỹ thuật Deep learning như Recurrent Neural Network, Convolutional Neural Network, Sequence to Sequence model,.. để giải quyết các bài toán cơ bản trong NLP như Phân loại văn bản, Tóm tắt văn bản, Tự động tạo tiêu đề cho văn bản,…

Các bạn có thể tham khảo các Colab Notebooks của loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Ba 19, 2019
ITechSeeker