Trong loạt bài này chúng ta cùng tìm hiểu về một Python web framework phổ biến là Django. Mặc dù, với kiến trúc MVT (Model View Template), Django hỗ trợ người dùng viết cả Front end và Back end. Tuy nhiên, trong loạt bài này chúng ta sẽ tập chung chính vào việc sử dụng Django để viết các ứng dụng Back end cung cấp các Rest API.

Các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài này trên trang Gihub của ITechSeeker tại đây.

Tháng Tám 27, 2021
ITechSeeker