Trong loạt bài này chúng ta cùng tìm hiểu về kiến trúc tổng quan của Angular và thực hành viết các ứng dụng Front end sử dụng nền tảng Angular. Mục tiêu của các bài viết này là nhằm trang bị các kiến thức nền tảng để từ đó có thể phát triển các ứng dụng web hoàn chỉnh.

Các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài này trên trang Gihub của ITechSeeker tại đây.

Tháng Tám 9, 2021
ITechSeeker