Trước hết các bạn vào trang chủ của IntelliJ IDEA để download bản cài đặt phần mềm (Chọn phiên bản Community không mất phí). Sau khi cài đặt phần mềm xong bạn vào phần Configure của chương trình và chọn Plugins để cài đặt Scala Plugin. Sau đó ta tạo một Scala Maven Project bằng cách vào File -> New -> Project, chọn Maven rồi click Next. Tiếp theo, ta điền thông tin vào GroupId, ArtifactId và cuối cùng ấn Finish để hoàn tất việc tạo một Project mới.

IntelliJ sẽ tạo ra thư mục java trong hai thư mục src/main và src/test. Ta tiến hành đổi tên thư mục java này thành scala bằng cách click chuột phải vào thư mục java, chọn Refactor -> Rename (hoặc ấn Shift +F6). Tiếp theo ta tạo một file Scala bằng việc nhấn chuột phải, chọn New, chọn Scala Class.

Trong trường hợp không hiện ra Scala class, các bạn làm theo bước sau:

– Nhấn chuột phải vào Project, chọn Add Framework Support…, Chọn Scala.

– Nếu vẫn không hiện ra Scala class ta nhấn chuột phải vào tên package, chọn Mark Directory As, sau đó chọn Sources Root.

Tiếp theo, ta thêm các Dependency của Spark vào file pom.xml (dưới phần <version>) như sau ( Lưu ý: com.thoughtworks.paranamer dependency được thêm vào để khắc phục lỗi ArrayIndexOutOfBoundsException: 10582, các dependency còn lại là của Spark):

Cuối cùng ta nhấn Import Changes để chương trình tự cập nhật các thư viện cần thiết.

Tháng Mười Một 8, 2018
ITechSeeker