Trước hết các bạn tạo một Java Maven Project trong IntelliJ bằng cách vào File -> New -> Project, chọn Maven rồi click Next. Tiếp theo, ta điền thông tin vào GroupId, ArtifactId và cuối cùng nhấn Finish để hoàn tất việc tạo một Project mới.

Sau đó các bạn mở file pom.xml rồi thêm dependency như sau vào dưới phần <version>

Tiếp theo các bạn click chuột phải vào src/main/java chọn New -> Java class, nhập SimpleProducer vào phần Name rồi ấn finish để tạo file SimpleProducer.java. Các bạn copy đoạn code sau vào file java này (đoạn code này được lấy từ trang Tutorialspoint.com)

Khi nhấn Ctrl+Shift+F10 để chạy chương trình ta được kết quả:

Kết quả này hiện ra là do ta chưa truyền tham số đầu vào cho chương trình (ở đây là tên của topic). Để thiết lập tham số này, ta nhấp chuột vào SimpleProducer -> Edit Configurations ở phía trên bên phải như hình sau:

Cửa sổ Configuration hiện ra, trong mục Program arguments ta điền tên của topic mà ta đã tạo trong bài trước (trong trường hợp này tên topic là test)

Sau đó các bạn nhấn Apply rồi đóng của sổ và chạy lại chương trình ta được kết quả sau:

Chúng ta có thể mở một cửa sổ Consumer như phần trước để kiểm tra xem liệu Consumer có nhận được kết quả từ 0-9 như sau hay không.

Tương tự ta tạo một SimpleConsumer với đoạn code sau (đoạn code này cũng được lấy từ trang Tutorialspoint.com).

Ta tiến hành thiết lập Edit Configurations như trong phần SimpleProducer rồi chạy thử chương trình, ta được kết quả sau:

Mở một cửa sổ Producer như phần trước và nhập một tin nhắn bất kỳ vào Producer, ta sẽ thấy nó hiện ra trên phần output của SimpleConsumer.

Tháng Mười Một 13, 2018
ITechSeeker