Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm liên quan đến Apache Kafka cũng như tiến hành cài đặt và chạy thử Kafka sử dụng các dòng lệnh trong của sổ Command. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách viết các chương trình sử dụng Kafka bằng IntelliJ IDEA với ngôn ngữ lập trình Java. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách thức tích hợp Apache Kafka với Spark để xây dựng một hệ thống xử lý dữ liệu hoàn chỉnh, hiệu quả hơn.

Tháng Mười Hai 4, 2018
ITechSeeker