Trong loạt bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các kiến thức liên quan đến Apache Kafka và cách thức viết chương trình sử dụng Kafka để truyền nhận dữ liệu. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách thức tích hợp Kakfa với Spark để tạo thành một hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu hoàn chỉnh.

Các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Mười Một 9, 2018
ITechSeeker