Trong bài tutorial này, chúng ta sẽ viết một chương trình Cassandra sử dụng IntelliJ thay vì CQL Shell như trong bài tutorial trước. Ta thêm dependency của Cassandra vào file pom.xml như sau:

Để kết nối với Cassandra, trước hết ta tạo một cluster object với Cluster.builder() và hàm addContactPoint() rồi tạo một phiên làm việc sử dụng hàm connect() như sau:

Sau đó ta sử dụng các query tương tự như trong bài Cài đặt và sử dụng Cassandra và thực thi các query này bằng hàm execute(). Ví dụ để xóa một KeySpace, ta sử dụng đoạn code sau (nếu không sử dụng IF EXISTS thì chương trình sẽ báo lỗi nếu KeySpace cần xóa không tồn tại):

Tương tự vậy, việc tạo một KeySpace, tạo một table, thêm dữ liệu vào table, cập nhật lại dữ liệu và truy suất dữ liệu có thể được thực hiện như sau:

Chạy đoạn code trên ta được kết quả:

Ngoài ra để thực thi nhiều modification statements (insert, update, delete) cùng một lúc, chúng ta có thể sử dụng tính năng BATCH của Cassandra với syntax như sau:

Ta sử dụng BATCH để tiến hành một số thao tác trên emp table như sau:

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc viết một chương trình đơn giản sử dụng Cassandra trong IntelliJ. Các bạn có thể tham khảo full code của chương trình dưới đây.

Lưu ý: chương trình trên được viết bằng Java nhưng các bạn hoàn toàn có thể viết bằng scala với syntax tương tự. Hoặc các bạn có thể copy trực tiếp đoạn code trên vào một Scala Object, IntelliJ sẽ tự động chuyển code từ Java sang Scala.

Ví dụ như sau:

Tháng Một 15, 2019
ITechSeeker