Trong loạt bài tutorials này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức lưu trữ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu và phân biệt sự khác nhau giữa Relational Database với NoSQL Database. Ở đây chúng ta sẽ tập chung vào một cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến là Apache Cassandra và tìm hiểu cách sử dụng cơ sở dữ liệu này để lưu trữ các dữ liệu và thông tin thu thập được.

Các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Một 9, 2019
ITechSeeker