Trong loạt bài tutorials này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Apache Akka, Actor Model và cách sử dụng Akka để viết một số chương trình cơ bản. Apache Akka hỗ trợ cả Java và Scala nhưng ngôn ngữ native của Akka là Scala. Do đó, trong phần thực hành chúng ta sẽ sử dụng Scala là ngôn ngữ lập trình chính.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các đoạn code trong loạt bài tutorials này trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Một 13, 2019
ITechSeeker