Các bài trong mục Tutorials này được viết theo phong cách đơn giản và dễ hiểu nhằm trang bị cho bạn đọc các kiến thức nền tảng để từ đó có thể phát triển các hệ thống phần mềm có tính ứng dụng cao.

Mỗi loạt Tutorial thường được chia thành hai phần là Lý thuyết chung và phần Thực hành. Trong phần Lý thuyết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm và nguyên lý hoạt động một cách tổng quan, tránh đi sau vào các kiến thức toán học chuyên sâu, không cần thiết. Trong phần Thực hành, chúng ta sẽ tiến hành viết các chương trình ứng dụng nhằm giải quyết từng bài toán cụ thể. Các bài hướng dẫn này sẽ được viết theo kiểu Step by Step để bạn đọc có thể dễ dàng thực hiện theo (Các bạn có thể tham khảo code của các bài tutorials trên trang Github của ITechSeeker tại đây).

Đối với mỗi một bài toán, đều có các hướng tiếp cận và cách giải quyết khác nhau. Các phương pháp trình bày trong loạt Tutorials này chỉ là một trong số các hướng tiếp cận đó. Vì vậy, tác giả mong muốn bạn đọc có thể đóng góp thêm nhiều phương pháp khác, ngắn gọn và mang lại hiệu quả cao hơn.

Tháng Mười 18, 2018
ITechSeeker