Sử dụng CSS Selector và XPath trong Selenium

Trong bài tutorial Soát lỗi chính tả sử dụng Ginger và Selenium, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Selenium và sử dụng Selenium để trích xuất các thông tin cần thiết. Selenium tương tác với các phần tử web

Soát lỗi chính tả sử dụng Ginger và Selenium

Trong bài tutorial Làm sạch dữ liệu Twitter, ta đã sử dụng API của Language Tool để sửa lỗi chính tả các từ viết sai hoặc dùng không đúng. Tính tới thời điểm hiện tại (12/2018), có lẽ Language Tool