Viết chương trình sử dụng CoreNLP_Part 1

Trong bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về mô hình hoạt động của CoreNLP cũng như chức năng của các Annotators. Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình để chạy thử 6 Annotators là tokenize,

Part of Speech

Part of Speech (PoS) được sử dụng để phân loại và nhóm các từ có tích chất ngữ pháp tương tự nhau thành một nhóm. Ví dụ như trong Tiếng Anh có các PoS như Noun (danh từ), Verb (Động

Thiết lập môi trường

Trước hết các bạn tạo một Java Maven Project trong IntelliJ bằng cách vào File -> New -> Project, chọn Maven rồi click Next. Tiếp theo, ta điền thông tin vào GroupId, ArtifactId và cuối cùng nhấn Finish để hoàn