Giới thiệu về Lambda Architecture

Lambda architecture là một kiến trúc xử lý dữ liệu được giới thiệu bởi Nathan Marz [1] bằng cách kết hợp các ưu điểm của cả batch processing và stream-processing. Lambda architecture được chia thành 3 layers: Batch layer, Speed