Tổng hợp các projects do ITechSeeker phát triển và trong mỗi project đều có hướng dẫn chi tiết các bước để bạn đọc có thể thực hiện theo. Khác với các bài hướng dẫn trong mục Tutorials, các bài viết trong từng Project sẽ không đi sâu vào giải thích cách thức hoạt động cũng như cách sử dụng một công cụ hoặc một thư viên cụ thể mà sẽ tập trung vào việc kết hợp các thư viện này để phát triển thành một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh.

Trong quá trình tìm hiểu, các bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức liên quan ở trong mục Tutorials và tham khảo code của từng project trên trang Github của ITechSeeker tại đây.

Tháng Năm 17, 2019
ITechSeeker